Skip to main content

News

Information Inner

News

News
Sr. No. Title Publish Date Details/Download
1 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା ଏବଂ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାନେଲ୍: YouTube/ IPR Odisha ମାଧ୍ୟମରେ। 29/06/2020 Details