Skip to main content

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା ଏବଂ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାନେଲ୍: YouTube/ IPR Odisha ମାଧ୍ୟମରେ।

Information Inner

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା ଏବଂ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାନେଲ୍: YouTube/ IPR Odisha ମାଧ୍ୟମରେ।