Skip to main content

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଲୋକ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ବିଭାଗ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯୋଜନାଗୁଡିକର ସଫଳ ରୂପାୟନରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ-ଆଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଉପ-ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ