Skip to main content
 
 
 
 
 
ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ

Appointment of State Information Commissioner

ସୂଚନା ଭିତର

Appointment of State Information Commissioner

Sr. No. Title View/Download
1 ଓଡିଶା ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କ ତିନୋଟି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ Download(1013.92 KB)ଓଡିଶା ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କ ତିନୋଟି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ
2 ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କ ତିନୋଟି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବିଜ୍ଞାପନ ବାତିଲ୍ Download(293.56 KB)ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କ ତିନୋଟି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବିଜ୍ଞାପନ ବାତିଲ୍
3 ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ- ୧୫୧୩୧ ତାରିଖ -୨୯.୧୨.୨୦୧୮ Download(235.7 KB)ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ- ୧୫୧୩୧ ତାରିଖ -୨୯.୧୨.୨୦୧୮
4 ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗର ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ- ୧୫୧୩୧ ତାରିଖ -୨୯.୧୨.୨୦୧୮ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ରସିଦ Download(1.09 MB)ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗର ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ- ୧୫୧୩୧ ତାରିଖ -୨୯.୧୨.୨୦୧୮ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ରସିଦ
5 ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି Download(577.52 KB)ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି
6 ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଗଠନ Download(268.41 KB)ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଗଠନ
7 କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ -୨୦୧୯ Download(273.26 KB)କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ -୨୦୧୯